Jakthundsuppfödarpris är ett kvalitetsbegrepp som uppfödare där man får 8 pe för 1:a pris drevprov, 5 för en 2:a och 3 för en 3:a. Jaktchampionat ger 2 pe. Exelent på utställning ger 1 pe och CK Cert ger 1. Max är således 12 poäng.  

För att erövra diplomet i GULD är kravet 200 poäng på högst 40 hundar, för Silver 125 / 25 hundar och Brons min 50 pe på max 10 hundar.

Kärråsen Kennel fick ihop 211 poäng på 21 hundar !!!  på första gulddiplomet, och är på väg mot det andra med inteckning i silverdiplomet 2012. Och mycket riktigt utmynnade säsongen 2012-13 i Gulddiplom nr två, med 207 poäng på 23 hundar. Så nu är bara att sikta på att bli den förste att erövra tre Gulddiplom.

Efter säsongen 2014-15 lämnade vi in inteckning tre i Silverdiplomet som måhända kan fyllas på till Guld  nr 3 efter säsongen 2015-16.

 Och så blev det.   Nu siktar vi på nr  4 ! som tillkom redan 2017-15

Om något år kan det vara dags för gulddiplom nr 5

 

Gulddiplomet nr 4 insänt och erövrat efter provsäsongen 2017-18 där Kärråsens Kennel blev den första uppfödaren i Sverige att erövra 4 GULDDIPLOM. Detta med hundarnan:

 

Namn              Född år       Poäng  Tillkommande 

                                                      Poäng senare  

Jch   Pelé           16               11

Jch   Puskas      16                11

J       Mona         15                 9 

Jch   Martha       15               12

Jch   Leidy         15                11

Jch   Lord           15               11

J       Kalle          14               10

J       Kenzo        14                 8

J       Kenzie       14               10

Jch   Jass           14               11

Jch   Jack           14               12 

J       Indra          13                 9

Jch  Grejsen       13               12

J      Glimmra      13                 9

J      Glimmer       3                  9

Jch  Fiffi             12                11

J     Cilla             11                 9

J     Hillman        10                 8

J     Ädla Molly   09                 8

J     Åskar           09                3

J     Öva             10                 3

J     Ösa             10                 4

==========================

             22 st          Poäng  201

 

Diplomet i silver nr 3 är insänt efter säsongen 2014-15 med nedanstående hundar, och med avsevärda provförbättrinar blev det GULD-diplom nr 3 provsäsongen 2016-17

Namn                              Född år              Poäng

Jch           Haman             13                           11

Jch           Hoffman           13                           11

Jch           Hudson            13                           11

Jch           Gneis               13                           11

Jch           Grabbo             13                           11

Jch           Finess              12                           11

Jch           Freja                13                           12 

Jch           Elis                   12                           11

Jch           Estelle              12                           12

Jch           Elaisa Two       12                           11

Jch           Dag Wilmer      11                           10

Jch           Doje                 11                           11

                David                11                            9

Jch           Disa                 11                           11

Jch           Donna              11                          11

Jch           Cato                 11                          12

                 Östrid               10                            8

S & N Jch Zenta               09                          12

Jch            Zack                09                          10

                                                  ==============

                                    19  st                        206

 

De ingående hundarna i det andra diplomet som gett Guld  2012-13 är:                      Tillkommande 

Namn              Född år           Poäng pe senare år

UJch  Cettie            11                  12

Jch    Cessan         11                  11

Jch    Amira            10                  11

Jch    Özzy             10                  12

Jch    Öste             10                    8             4

Jch    Öman           10  i Norge      9             2

Jch   Ämmy            09                   7             5

UJch  Äcko             09                 12

Jch    Åliver            09                  11

UJch Ålga              09                  12

Jch     Zita              09  i Norge    10           2

          Zenit            09                    3

Jch    Yppa            08                  10

Jch    Ymer            08                  10

          Xippen         08                   3

Jch     Xina            08                  12

           Viktor          07  i Norge      9

Jch     Undi            07                  11

          Tuffing         07                    9

          Quattro        06                    4

          Pröjsa         05   i Norge      9

          King Milou   04                    4

          Kasper        04                    8

           ========================

                             23 st             207 pe      220

 

De ingående hundarna i första Gulddiplomet är:

 

     Namn         Född år          Poäng

Jch    Vanja        07                       9

Jch    Ronja        06                     11

UJch Rippa        06                     12

Jch    Roj            06                     10

         Ticka         06                       9

Jch   Nowa         05                     12

Jch   Offelia        05                     12

Jch   Kezo          04                     10

Jch   Liston         04                     12

Jch   Linkoln       04                     11

Jch   Lilo             04                     10

Jch   Jocke         03                     11

        Julle            03                      3

UJch Hilde          02                    12

         Hedda        02                      5

S& NJch   Izac    02                    11

Jch   Icaros         02                    12

Jch    Gitsi           01                    10

         Gina           01                      7

Jch    Elaine        00                    11

Jch    Elaisa        00                    11

 ============================ 

                           21    Summa  211 poäng

 

 

 

Diplomutdelningen på årsmötet med en hel kippe diplom