Nedan presenteras  Drevprovssäsongen 2019-20 startande Kärråsenhundar i tabellform, med namn, ägare och resultat.

En kort resume nedan ger vid handen att 22 olika Kärråsenhundar startat till hopa 33 gånger och alla har tagit pris. 18 st har tagit "dubbel ettor" och ett antal 1+2 och en rad D-cert, 7 stycken. Sju nya jaktchampions!!!

Jch Kärråsens Gneis  / 13      Äg: Christer Johansson       1:a Rå +1:a Rå  Drevstjärnan Syd

Kärråsens Juna         / 14       Äg: Sven Erik Jansson        1:a Rå

Kärråsens Kenzie      / 14      Äg: Ingemar Olofsson          1:a Rå                (Jaktchampionat)

Jch Kärråsens Leidy   / 15     Äg: Niklas Wodstrup            1:a Räv + 1:a Rå D-cert

S M deltagare med placering 4  och resultatet                   1:a Rå  36 ep

Kärråsens My Name Is Mona /15 Äg: Inge Larsson           1:a Rå + 2:a Hare   (J- championat)

Kärråsens My Name Is My   / 15 Äg: Anders Rundqvist     1:a + 1:a Rå (D-cert J-Championat)

Kärråsens Olga         /15         Äg: Klas-Göran Eriksson     1:a + 1:a Rå

Jch Kärråsens Puskas  / 16   Äg: Per-Arne Pikner             1:a +1:a Rå   D-cert

Petitmästerskapsdeltagare 2019 och SM placering 3 med   1:a + 1:a Rå

Jch Kärråsens Puskas  / 16   Äg: Per-Arne Pikner         1:a +1:a Rå D-cert Småhunds SM 2:a

Jch Kärråsens Puskas  / 16   Äg: Per-Arne Pikner          1:a +1:a Rå   Klubbkamp avd Öst 2:a

Kärråsens Qaisa          / 16    Äg: Anders Wedar             2:a Rå 

Kärråsens Qarin           / 16    Äg: Rolf Eriksson              1:a + 1:a Rå   D-cert

Jch Kärråsens Qrille   / 16      Äg: Martin Sixtensson      1:a + 1:a Rå   D-cert  

S M deltagare med placering 2 med resultatet                1:a + 1:a Rå

Jch Kärråsens Qrille   / 16      Äg: Martin Sixtensson      1:a Rå 3:a hare 3:a räv  Små SM 5:a

Kärråsens Raska Dixie /16     Äg: Lucas Kickeus            2:a + 1:a Rå      (Jaktchampionat)

Kärråsens Roberto     /16       Äg: Åke Niklasson             1:a + 1:a Rå  S M reserv avd Väst

Kärråsens Roberto     /16       Äg: Åke Niklasson             2:a Rå + 1:a Hjort (Jaktchampionat)

Kärråsens Rooney  / 16    Äg: Lena o Leif Thomassen    1:a + 1:a Rå

Kärråsens Super Smilla / 17   Ingemar Olofsson              3:a Rå

Kärråsens Super Stella / 17   Äg: Nisse Gruvborg            1:a Rå

Kärråsens Tina         /17         Äg: Markus Danielsson      1:a Rå + 2:a Rå

Kärråsens Tina         /17         Äg: Markus Danielsson      1:a Rå                  (Jaktchampionat)

Kärråsens Vinnie Jones  /17  Äg: Mats Claesson             3:a + 1:a Rå

Kärråsens Vinnie Jones  /17  Äg: Mats Claesson             1:a Rå

Kärråsens Vippa       / 17        Äg: Bengt Körkander         1:a + 1:a Rå

Kärråsens Walter    /18          Äg: Lars-Inge Ahlström       1:a + 1:a Rå 

Kärråsens Walter    /18          Äg: Lars-Inge Ahlström       1:a + 1:a Rå

Kärråsens Walter    /18          Äg: Lars-Inge Ahlström       1:a + 1:a Rå     (Jaktchampionat)

Kärråsens Willy      / 18          Äg: Bertil Andersson           1:a + 1:a Rå    D-cert

Kärråsens Watson-DR  / 18   Äg: David Gustafsson         1:a + 1:a Rå    D-cert