Nedan presenteras  provsäsongen 2012-13 startande Kärråsenhundar i tabellform, med namn, ägare och resultat.

 Säsongen blev rumphuggen med allt för mycket snö i stora delar av Sverige, framför allt den östra och södra varför få hundar kom till start. Men några blev det, nedan

 

PETIT GRIFFON

Kärråsens Zita        Äg: Sverre  Bersen, Norge   1:a hare

Kärråsens Zita        Äg: Sverre  Bersen, Norge   1:a hare                 Norsk Jaktchampion

Kärråsens Ämmy    Äg: Ingemar Olofsson       3:a Rå  30 pe

Kärråsens Ärlig       Äg: Magnus Bergström   1+2:a Rå 45 pe

Kärråsens Öman    Äg: Erik Eiksund, Norge  1:a Rå  

Kärråsens Östrid    Äg: Mats Hägring             1:a Rå 45 pe

Kärråsens Amira    Äg: Leif karlsson              1+1 Rå 3:a hare 50 pe Dcert

Kärråsens Cessan Äg: Ingemar Olofsson      1:a Rå 43 pe

Kärråsens Cessan Äg: Ingemar Olofsson      1:a Rå 43 pe

Kärråsens Cessan Äg: Ingemar Olofsson      1:a Rå 44 pe                     SE  Jaktchampion

Karråsens Cettie    Äg: Ingemar Olofsson      1:a + 2:a Rå 45 pe

Karråsens Cettie    Äg: Ingemar Olofsson      1:a + 1:a Rå 45 pe

Karråsens Cettie    Äg: Ingemar Olofsson      1:a +3:a+3:a Rå 45 pe      SE Jaktchampion