Efter två år av uppehåll p g a pandemin blev det några utställningsbesök 2022 - 23 av mig och andra.

 12 oktober 23 gjorde Kärråsens Yster utställningsdebut, och som han gjorde det. Exelent, 1 jaktklass och BIR, 2:a  i BIS Jakt och 5  Best in Show. Jag gratulerar ägaren Mats Trulsén på Gotland å det livligaste.

Den 20/5 - 23 var det dags för premiärutställningen på Kärråsens Yla i karlstad, och det gick lysande. Exelent, Etta i jaktklass med CK och Cert. 1 BTKL och BIR.  Kan det bli bättre!?  !!  Ägare är Anton Agartson Fjugesta.   Uppfödaren gratulerar.

Och den 3/6 - 23 var det dags för Kärråsens Ängla med lysande resultat. Exelent, och 1 jaktlass med CK och Cert. 1 BTKL och BIR. Ägare är Thomas Möllerstedt i Norrköping. GRATTIS. Nedan tillsammans med duktiga handlern Catrin Hultén.

Bl a av JCH Kärråsens Walter på Gotland. Det ändade i  E xelent och 1:a jaktklass med Cert

Här med ägaren Sven Inge Ahlstöm

Kärråsens Yackie med ägaren Roger Modén gjorde ett par

utställningar 22,  även 23 med flera CK där den ena genererade Exelent ,1:a jaktklass och Cert.

 

Därutöver några med very Good som nog borde var värda ett bättre öde

Bl a Jch Kärråsens Vinnie Jones som har det mesta tycker jag, nedan

Även så JCH Kärråsens X-Man