Nedan presenteras  provsäsongen 2014-15 startande Kärråsenhundar i tabellform, med namn, ägare och resultat.

Drevprovssäsongen 2014 - 15

PETIT GRIFFON

Kärråsens Zack  /  09     Äg  Kristian Dahlberg                      1:a  Hare

Kärråsens Zenta  / 09  Äg: Stefan Henriksson Hangö Fin     1+2+1 Rå    D-cert    Cacit

på ön Vega i Norge .  Vinnare av det prestigefyllda  provet.          Norskt Jaktchampionat

Kärråsens Åskar  / 09           Äg: Håkan Andersson               0:a   inte frisk

Kärråsens Ärlig   /  09           Äg: Magnus Bergström            1:a Rå        Jaktchampionat

Kärråsens Öste   / 10           Äg: Örjan Enehall                     1:a Rå  

Kärråsens Amira  /10           Äg: Leif Karlsson                      1+1 Rå       

Kärråsens Cato  /  11           Äg: Lars-Inge Ahlström            1+1 Rå        D-cert

Kärråsens Cato  /  11           Äg: Lars-Inge Ahlström            1+1 Rå D-cert Jaktchampionat

Kärråsens Donna  / 11         Äg: Robert Helgesson              1+1 Rå

Kärråsens Disa   /  11          Äg: Peter Eriksson                    1+3 Rå

Kärråsens David  / 11          Äg: Maria Zetterquist                1+2 Rå

Kärråsens Dag Wilmer / 11 Äg: Lars Nyman                        1+2 Rå

Kärråsens Estelle  / 12        Äg: Roger & Inga Eriksson        2 Rå               

Kärråsens Estelle  / 12        Äg: Roger & Inga Eriksson        1 Rå 

Kärråsens Estelle  / 12        Äg: Roger & Inga Eriksson        1+3 Rå           Jaktchampionat

Kärråsens Estelle  / 12        Äg: Roger & Inga Eriksson        1+3 Hjort

Kärråsens Finess  / 12         Äg: Gösta Bladh                       1+1 Rå

Kärråsens Finess  / 12         Äg: Gösta Bladh                       2+3 Rå

Kärråsens Finess  / 12         Äg: Gösta Bladh                       1+1 Rå   D-cert

Kärråsens Freja    /  12        Äg: Anders Abrahamsson         0 & 3:a Hjort

Kärråsens Grabbo / 13        Äg: Claes Johansson                1 + 1 Rå 

Kärråsens Greisen / 13        Äg: Göran Nilsson                    1 Rå

Kärråsens Gneis    / 13        Äg: Christer Johansson            1 + 1 Rå

Kärråsens Haman  / 13        Äg. Mats Hallin                         1 Rå

Kärråsens Hillman  / 13        Äg: Thorbjörn Karlsson            1+2:a Rå

Kärråsens Hoffman / 13       Äg: Nils Öhlund                        1+1 Rå                D-cert       

Kärråsens Hoffman / 13       Äg: Nils Öhlund                        1 Rå + 1:a Hare  D-cert

Kärråsens Hoffman / 13       Äg: Nils Öhlund                        2 Rå + 3:a Hare 

Kärråsens Hudson  / 13       Äg: Ronnie Gustafsson            2 Rå

Kärråsens Hudson  / 13       Äg: Ronnie Gustafsson            1 Rå

Kärråsens Hudson  / 13       Äg: Ronnie Gustafsson            1 +1 Rå    

Kärråsens Hudson  / 13       Äg: Ronnie Gustafsson            1+1 Rå  D-cert Jaktchampionat