Avelsdiplomerade Drevrar från Kärråsens

Statuterna för avelsdiplom är följande:

Tikar: Det erhålls 3 pe för förstaprisavkomma, 2 för 2:a pris och 1 för 3:dje pris

Kravet för Guld är 15 pe, Silver 10 pe och Brons 7 pe.

Hanar har en kravspec enligt nedan:  

Diplomvalör:    Avkommepoäng    Ant mödrer till pristagare    Tiktal     Ant Inteckningar

Guld                           25                                   7                         50                   3

Silver                          21                                   6                         40                   2

Brons                         17                                   5                          30                   2  

Vid Gulddiplpomtillfället hade Kärrråsens Doje      Ak 51,9      Ant mö, 12       Tiktal 71   

Vilken nedärvare!!!!! och vilken exteriör han gav.

 =================================================================

1986

Aveldiplom i Guld på SUch Pricka S53659/80  Hon skrapade ihop 40 pe, inte illa. 

1988

Avelsdiplom i Brons på  Kia S 52016/81

1990

Avelsdiplom i Brons på Tanja S 30776/82

1992

Avelsdiplom i Silver på Tanja S 30776/82

1993

Avelsdiplom i Silver på Zita S 59081/87

Avelsdiplom i Silver på Kärråsens Doje S 23327/85

1994

Avelsdiplom i Guld på Kärråsens Doje S 23327/85

Avelsdiplom i Guld på Tanja S 30776/82

Avelsdiplom i Guld på Zita S 59081/87        Hon fick ihop 30 pe med Doje, inte illa.

1995

Avelsdiplom i Brons på Uch Kärråsens Ilona S 48261/87

1997

Avelsdiplom i Silver på Uch Kärråsens Ilona S 48261/87

2000

Avelsdiplom i Silver på Kärråsens Martha S 31565/90 H

2001

Avelsdiplom i Silver på Uch Kärråsens Rajja S 25362/92 H

Avelsdiplom i Brons på Uch Kärråsens Ylva S 35183/93 H

2006

Avelsdiplom i Silver på Uch Kärråsens Ylva S 35183/93 H

2007

Avelsdiplom i Brons på Kärråsens Ilona II S 35048/97

2008

Avelsdiplom i Guld på Kärråsens Ilona II S 35048/97

2013

Avelsdiplpöm i Silver på Axa Arn S 49268/2000